Правна информация

Правна информация

1. САМОЛИЧНОСТ НА СОБСТВЕНИКА НА МРЕЖАТА
PACKAGING COLOR MANUFACTURING SL с търговски регистър на Барселона, лист B-397012, фолио 94, том 41788, книга, раздел, дата 21 май 2.010 г. - CIF № B-65297699 с адрес Avenida Riera, 34, Sant Just Desvern 08960 (Барселона ) и имейл Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове. Вие трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите. , е собственик на този уебсайт с домейн pcmgrupo.com

2. ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ
Използването на този уебсайт придава на навигатора, независимо дали е физическо или юридическо лице, статут на ПОТРЕБИТЕЛ, което предполага спазване на правилата и условията, посочени по-долу. За всички цели правилата и условията ще бъдат разгледани във версията, публикувана в момента на достъпа.

Препоръчва се на ПОТРЕБИТЕЛЯ да се запознае внимателно с условията, описани по-долу, преди да използва предлаганите услуги. По същия начин достъпът до определени услуги чрез този уебсайт може да бъде предмет на определени специфични условия, които в зависимост от случая заместват, допълват и/или променят тези общи условия. Ето защо, преди да получи достъп и/или да използва нашите услуги, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва внимателно да прочете съответните конкретни условия.

Ако не приемате условията за използване, трябва да се въздържате от достъп и използване на услугите, съдържащи се на този уебсайт. Настоящите условия за ползване регулират общото използване на уебсайта от ПОТРЕБИТЕЛЯ, който има възможност да ги разглежда и отпечатва. Собственикът на уебсайта си запазва правото да променя или изтрива по всяко време и без предизвестие съдържанието, услугите и информацията, намиращи се на този уебсайт, както и да ограничава или отменя правилата и условията, приложими към уебсайта.

3. ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Съдържанието на този уебсайт е защитено от Закона за интелектуалната и индустриалната собственост. Уебсайтът, включително, но не само неговото програмиране, редактиране, компилиране и други елементи, необходими за работата му, дизайните, логата, текста и/или графиките са собственост на лицето, отговорно за Уебсайта или, когато е приложимо, то има лиценз или изрично разрешение от авторите.

Независимо от целта, за която са били предназначени, пълното или частично възпроизвеждане, използване, използване, разпространение и маркетинг изисква във всички случаи предварително писмено разрешение от собственика на уебсайта. Нарушаването на някое от горепосочените права може да представлява нарушение на тези разпоредби, както и престъпление, наказуемо по чл. 270 и сл. от Наказателния кодекс.

Дизайните, логата, текстът и/или графиките, различни от отговорните за уебсайта и които могат да се появят на уебсайта, принадлежат на съответните им собственици, които сами са отговорни за всички възможни спорове, които могат да възникнат по отношение на тях. Във всеки случай има изрично и предварително разрешение от тях.

Искове, които могат да бъдат подадени от ПОТРЕБИТЕЛИ във връзка с възможни нарушения на правата на интелектуална или индустриална собственост върху някое от съдържанието на този уебсайт, трябва да бъдат адресирани до имейл Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове. Вие трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите. .

4. ДОСТЪП ДО МРЕЖАТА
Нашата мрежа може да бъде посещавана от всеки ПОТРЕБИТЕЛ свободно и безплатно. Личните данни, които ни предоставяте, винаги ще бъдат третирани в съответствие с разпоредбите на действащите разпоредби.

5. ПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да използва мрежата, съдържанието и услугите при спазване на закона, добрите нрави и обществения ред.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава и се съгласява:

 • Не използвайте Уебсайта или предоставяните чрез него услуги за незаконни цели или ефекти или в противоречие със съдържанието на това Правно съобщение, които увреждат интересите или правата на трети страни или по какъвто и да е начин могат да повредят, забранят или влошат Уебсайта или неговите услуги или предотвратяване на задоволително използване на мрежата от други потребители.
 • Не унищожавайте, променяйте, дезактивирайте или по друг начин повреждайте данни, програми или електронни документи и други, намиращи се в мрежата.
 • Не въвеждайте програми, вируси, макроинструкции, мини-приложения или каквото и да е друго логическо устройство или последователност от знаци, които причиняват или могат да причинят всякакъв вид промени в компютърните системи на лицето, отговорно за мрежата, или на трети страни.
 • Не злоупотребявайте с информация, съобщения, графики, рисунки, звукови и/или графични файлове, снимки, записи, софтуер и като цяло всякакъв вид материали, достъпни чрез мрежата или предлаганите от нея услуги.
 • Не въвеждайте действия, нагласи или дискриминационни идеи въз основа на пол, раса, религия, вярвания, възраст или състояние.
 • По същия начин лицето, отговарящо за мрежата, си запазва правото да откаже или оттегли достъпа до мрежата и/или услугите по всяко време и без необходимост от предварително уведомяване на тези ПОТРЕБИТЕЛИ, които не спазват тези общи условия.

6. СИСТЕМА НА ОТГОВОРНОСТ
Лицето, отговарящо за мрежата, няма да носи отговорност, пряко или субсидиарно, за:

 • Качеството на услугата, скоростта на достъп, правилната работа или наличността или непрекъснатостта на работата на мрежата.
 • Че има прекъсвания на услугите, забавяния, грешки, неизправности на същите и като цяло други неудобства, които произтичат от причини, които са извън контрола на Собственика на мрежата. • Умишлено или небрежно действие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или е причинено от непреодолима сила. Във всеки случай, каквато и да е причината.
 • Преки или непреки щети, последващи щети и/или пропуснати ползи.
 • Съдържанието и мненията на трети страни или информацията, съдържаща се в уеб страници на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез Връзки или търсачки на уеб сайтове.
 • Вредите, които могат да бъдат причинени на компютрите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ поради възможни компютърни вируси, заразени в резултат на сърфиране в уебсайта или всякакви други щети, произтичащи от такова сърфиране.
 • Неспазване на закона, морала и общоприетите добри обичаи или обществен ред в резултат на предаване, разпространение, съхранение, предоставяне, получаване, получаване или достъп до съдържанието.
 • Недостатъците и дефектите на всякакъв вид съдържание, предавано, разпространявано, съхранявано или предоставяно, липсата на актуализиране или точност в него или тяхното научно качество, когато е подходящо.
 • По същия начин Собственикът не гарантира, че мрежата и сървърът са свободни от вируси и не носи отговорност за щети, причинени от достъпа до мрежата или от невъзможността за достъп.
 • Собственикът ще има право, без каквато и да е компенсация на ПОТРЕБИТЕЛЯ за тези концепции, временно да спре услугите и съдържанието на уебсайта, за да извърши операции по поддръжка, подобряване или ремонт.
 • Собственикът си запазва правото да променя или изтрива по всяко време и без предизвестие съдържанието и услугите, намиращи се на този уебсайт, като не носи никаква отговорност за това, както и за факта, че информацията не се актуализира.

7. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
В съответствие с разпоредбите на действащите разпоредби относно защитата на личните данни, ние ви информираме, че информацията, предоставена от потребителя, ще бъде включена в системата за обработка, притежавана от администратора, за да улесни, ускори и изпълни ангажиментите, поети между двамата партии.

По същия начин Собственикът и Администраторът информира, че данните ще бъдат съхранявани за периода, строго необходим за спазване на указанията, споменати по-горе. Докато не комуникирате по друг начин, ние ще разберем, че вашите данни не са били променени, че сте съгласни да ни уведомявате за всякакви промени и че имаме вашето съгласие да ги използваме за гореспоменатите цели.

Информирани сте, че ще продължите да обработвате данните по законен, лоялен, прозрачен, адекватен, подходящ, ограничен, точен и актуализиран начин. Ето защо Администраторът се задължава да предприеме всички разумни мерки, така че те да бъдат изтрити или коригирани незабавно, когато са неточни.

В съответствие с правата, предоставени от действащите разпоредби за защита на данните, Потребителят може да упражнява правата на достъп, коригиране, ограничаване на обработката, изтриване, преносимост и противопоставяне на обработката на личните му данни, както и даденото съгласие за обработката им, и вашата заявка трябва да бъде насочена в писмена форма и да се идентифицирате в достатъчна степен на адреса, посочен в точка 1. По същия начин можете също да се свържете с контролния орган, за да представите иска, който смятате за подходящ.

8. РЕКЛАМА
В съответствие с разпоредбите на Закон 34/2002 от 11 юли относно услугите на информационното общество и електронната търговия (LSSICE), политиката по отношение на електронната поща се фокусира върху изпращането само на съобщения, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е поискал да получи, след като е прехвърлил доброволно и експресно съгласие. Ако Потребителят желае да получава тези съобщения, искането му трябва да бъде отправено в писмена форма и да се идентифицира в достатъчна степен на електронния адрес Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове. Вие трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите.

9. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СЪДЕБНА ЮРИСДИКЦИЯ
Тези условия са написани на испански език и са предмет на действащото испанско законодателство. Съдилищата и трибуналите на Мадрид, Испания ще бъдат компетентни за всякакви спорни въпроси или такива, които засягат този уебсайт.

Изображение

Компания за декориране на бутилки и контейнери, експерти в боядисване на бутилки с екологични техники и бои, сериграфия, топъл печат и лакиране на стъклени съдове за храна, парфюмерия, козметика и аромати за ДОМА. Повече от 50 години опит в декорирането на опаковки заедно с най-съвременни производствени линии. 

Най-четеният в сайта

Контакт

Avenida Riera 34, Sant Just Desvern 08960 (Барселона)
+34 93 470 13 54

Европейски фонд за регионално развитие

Европейски фонд за регионално развитие

Начин да се направи Европа.